Powstanie i funkcjonowanie Oddziału Intensywnej Terapii


Tekst - Dr n. med. Eugeniusz Frączyk - Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego ŚAM w Katowicach, po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Górniczego w Zabrzu Biskupicach. Uzyskał I stopień specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po obronie na ŚAM pracy doktorskiej pt. "Hemodylucja dwuatapowa z dopełnieniem łożyska naczyniowego, jako metoda zapobiegania hipotensji u chorych operowanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym" uzyskał stopień naukowy dr n. med. W kolejnym roku uzyskał drugi stopień specjalizacji w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W 1999 r. rozpoczął pracę w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego, a obecnie Katowickim Centrum Onkologii na stanowisku Kierownika Dz. Anestezjologii, wprowadził i doskonalił techniki znieczulenia regionalnego m. in. znieczulenia zewnątrzoponowe porodu, które od 20 lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodzących. W kolejnych latach został specjalistą w zakresie farmakologii klinicznej.
 
 

Oddział Intensywnej Terapii Katowickiego Centrum Onkologii przyjmuje pacjentów od 1 grudnia 2018 roku. W tym czasie leczonych było 35 pacjentów.

 
 
Czym jest OIT?
Oddział Intensywnej Terapii jest miejscem, w którym leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia, często obarczeni niewydolnością wielonarządową. Tacy chorzy wymagają użycia specjalistycznej aparatury, która podtrzymuje i zastępuje pracę niewydolnych narządów np. płuc, nerek, krążenia, jednocześnie umożliwia monitorowanie ich funkcji. Do obsługi tych urządzeń wymagana jest wysokospecjalistyczna kadra lekarsko-pielęgniarska. Połączenie specjalistycznej aparatury i profesjonalnego zespołu daje możliwość skutecznego ratowania zdrowia i życia pacjentów.
 
Jakie są cele leczenia?
Ratowanie i podtrzymanie czynności życiowych organizmu u ciężko chorych z potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub wielu narządów. Zapewnienie specjalistycznej opieki pacjentom powracającym do zdrowia po ciężkiej chorobie, operacji lub urazie.
 
Chorzy do OIT przyjmowani są w oparciu o:
- priorytety,
- szczególne wskazania wynikające z jednostek chorobowych,
- niezależne wskazania wynikające z parametrów fizjologicznych.
 
 
 

Priorytet 1: pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wynikającego z destabilizacji krążenia lub oddychania, np.: ostra niewydolność oddechowa, chorzy we wstrząsie, w okresie pooperacyjnym bez względu na charakter wykonanej operacji.

 

 
Znaczenie OIT dla pacjentów
Katowickie Centrum Onkologii rozwija się bardzo intensywnie. Wyrazem tych zmian jest powstanie w ostatnim czasie nowoczesnego Pawilonu Operacyjnego, w którym znajduje się Blok Operacyjny składający się z czterech sal operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii posiadający siedem stanowisk oraz inne oddziały łóżkowe. Te wszystkie inwestycje zapewniły pacjentom KCO możliwość kompleksowego leczenia. Pacjenci pooperacyjni mają zabezpieczone miejsce w Oddziale Intensywnej Terapii, także inni pacjenci leczeni zachowawczo, jeśli tego wymagają mogą być leczeni w OIT. Dzięki powstaniu w/w oddziałów KCO jest nowoczesnym szpitalem świadczącym usługi medyczne na najwyższym poziomie.
 
 
Nasz personel
Personel OIT stanowią lekarze, pielęgniarki, sekretarka medyczna oraz personel pomocniczy. Wszystkie pielęgniarki posiadają specjalizacje anestezjologii i intensywnej opieki, lekarze to specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii o dużym doświadczeniu. Leczenie na OIT jest leczeniem interdyscyplinarnym, korzystamy z konsultacji różnych specjalistów. Decyzje terapeutyczne są decyzją lekarzy OIT.

 


Artykuł pochodzi z nr 1(5) 2019 kwartalnika KCO dla Pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii.
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów publikacji bez zgody Katowickiego Centrum Onkologii jest zabronione.
 
 

Data utworzenia
09-09-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
09-09-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-09-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony