W jedności siła! Konsorcjum Onkourologia Raciborska-Strzelecka Katowice


Katowickie Centrum Onkologii od niemal dwóch lat działa w porozumieniu z NZOZ Szpitalem Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego w ramach leczenia schorzeń urologicznych. Niezbędne doświadczenie specjalistów naszego ośrodka w leczeniu chorób onkologicznych oraz wiedza i możliwości zaprzyjaźnionego zakładu z zakresu urologii dają niemożliwe do osiągniecia w pojedynkę efekty.

Od wielu miesięcy obie placówki podejmują szereg działań mających na celu zacieśnienie współpracy oraz usprawnienia procesu leczenia. Znacząco zmniejszył się czas, jaki upływa od rozpoznania choroby do momentu rozpoczęcia terapii. Stało się to możliwe, dzięki podtrzymywaniu stałego kontaktu miedzy specjalistami obu placówek w czasie prowadzenia terapii konkretnych pacjentów.


 

Najważniejsza ideą przyświecającą podjęciu współpracy

było zachowanie kompleksowości i kontynuacji leczenia pacjentów

różnych dyscyplin medycyny.

 

Głównym celem było zapewnienie maksymalnej opieki nad pacjentem, z empatią i zrozumieniem chorego, realizowaną zarówno przez personel medyczny, jak również przez koordynatorów leczenia, którzy sprawują bezpośrednią opiekę organizacyjną nad pacjentem. Dają mu oni poczucie bezpieczeństwa, nieosamotnienia, a w trakcie leczenia koordynują proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym: terminów, konsultacji, ewentualnych dodatkowych badań, dokumentacji itp.

Nie bez znacznie pozostaje także fakt, że dzięki temu następuje obustronna wymiana posiadanej wiedzy oraz doświadczeń lekarzy, przez co nieustannie wzrastają ich kompetencje i umiejętności.

Kooperacja obu placówek nie opiera się jedynie na wspólnym prowadzeniu terapii, ale wykracza daleko poza te ramy, obejmując także takie zagadnienia jak: promocję profilaktyki nowotworowej, edukację zdrowotną czy wspólne starania o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich. Pozyskane w ten sposób zasoby zostały przeznaczone na rozwój obu placówek, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Także połączone działania edukacyjne oraz promocyjne dają zauważalnie lepsze efekty, a informacje przekazywane w ich czasie docierają do większego grona odbiorców.

 

Urologia jako dziedzina medycyny w ciągu ostatnich lat diametralnie zmieniła swoje oblicze. Najważniejszym zjawiskiem jest fakt, że została w praktyce zdominowana przez zagadnienia onkologiczne. Liczba chorych na nowotwory w Polsce systematycznie rośnie. Eksperci z Najwyższej Izby Kontroli przewidują wzrost przypadków chorób onkologicznych o ponad 25% do 2025 roku, co oznacza, ze rak stanie się główną przyczyną zgonów w naszym kraju.

W urologii leczonych jest co najmniej siedem rodzajów nowotworów: raka nerki, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, prącia, jądra, a także nowotwory górnych dróg moczowych i cewki moczowej oraz dodatkowo pozostałe pochodzące z innych narządów, które dotyczą układu moczowo-płciowego i przestrzeni zaotrzewnowej. Nowotwory te stanowią coraz większą liczbę przypadków, stąd ponad 60% chorych w urologii to właśnie przypadki onkologiczne. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości występowania przypadków wymagających wizyty u urologa wymienia się kamicę moczową, następnie łagodny przerost gruczołu krokowego i inne zagadnienia, w tym związane z urologią czynnościową np. nietrzymanie moczu czy urologią rekonstrukcyjną - kiedy drogi moczowe są w stanie istotnych zaburzeń i wymagają naprawy.

 

Współpraca została podjęta z myślą o zapewnieniu jak najlepszej opieki pacjentom. To właśnie oni odnoszą największe korzyści z tego faktu. Proces leczenia schorzeń urologicznych został znacznie usprawniony. Pacjent ma pewność, że może liczyć na kompleksową oraz profesjonalną pomoc ekspertów z kilku dziedzin medycyny obu ośrodków. Dzięki temu diagnoza oraz terapia stały się skuteczniejsze, a chorzy mogą cieszyć się szybszym wyzdrowieniem oraz powrotem do bliskich.

Jasno określone zasady wzajemnej pomocy sprawiają, że tak Katowickie Centrum Onkologii, jak i Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego mają szansę na polepszenie jakości oraz komfortu prowadzonych terapii, zwiększenie dostępności pomocy dla pacjentów regionu oraz szybszy rozwój w najbliższej przyszłości.

 

NADZÓR MERYTORYCZNY PROJEKTU


dr n. med. Robert Kwiatkowski – absolwent Lekarskiej akademii Medycznej w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), współautor międzynarodowych artykułów medycznych, np. „VDR gene polymorphism in prostatę cancer”, od 2005 roku zarządzający Zakładem Radioterapii w Katowikicm Centrum Onkologii

dr n. med. Jan Kawecki – posiada specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskaną w 1986 roku. Ponadto jest specjalistą drugiego stopnia z zakresie urologii, egzamin specjalizacyjny zdał z wyróżnieniem w 1989 roku. Jest autorem 33 publikacji oraz doniesień zjazdowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Więcej informacji pod adresem http://www.onkourologia.pl/home/index.html

 


Artykuł pochodzi z nr 4(4) 2018 kwartalnika KCO dla Pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii.
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów publikacji bez zgody Katowickiego Centrum Onkologii jest zabronione.

Data utworzenia
29-06-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
29-06-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
29-06-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony