OFERTA PRACY nr 3/2024 z dnia 2.04.2024 r. - na stanowisko lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych


Katowickie Centrum Onkologii

pilnie zatrudni

w ramach umowy o pracę lub umowy kontraktowej

 do Poradni Lekarza POZ

lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

- medycyny rodzinnej

- chorób wewnętrznych

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy: 32 42 00 151).

Dokumenty aplikacyjne tj. CV oraz podpisany list motywacyjny z oznaczeniem „Oferta pracy Nr 3/2024” prosimy przesłać na adres Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26; 40-074 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: szpital@kco.katowice.pl lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26; 40-074 Katowice.

Osoby zainteresowane prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych „Oświadczenia” o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji realizowanym przez Katowickie Centrum Onkologii,
na stanowisko lekarza w Poradni Lekarza POZ.

Złożone dokumenty aplikacyjne po zakończonym w/w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Katowickie Centrum Onkologii.


Data utworzenia
02-04-2024 (Danuta Mizera)
Data modyfikacji
17-04-2024 (Danuta Mizera)
Data publikacji
02-04-2024
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 643,8 KB 02-04-2024 Danuta Mizera