OFERTA PRACY nr 11/2023 z dnia 05.10.2023 r. - na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej


Katowickie Centrum Onkologii

pilnie zatrudni w ramach umowy o pracę

lekarza specjalistę

w dziedzinie genetyki klinicznej

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy: 32 42 00 151).

Dokumenty aplikacyjne tj. CV oraz podpisany list motywacyjny z oznaczeniem „Oferta pracy Nr 11/2023” prosimy przesłać na adres Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26; 40-074 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: szpital@kco.katowice.pl lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26; 40-074 Katowice.

Osoby zainteresowane prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych „Oświadczenia” o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji realizowanym przez Katowickie Centrum Onkologii, na stanowisko starszego asystenta lekarza – genetyka klinicznego.

Złożone dokumenty aplikacyjne po zakończonym w/w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Katowickie Centrum Onkologii.


Data utworzenia
10-10-2023 (Agnieszka Mietła)
Data modyfikacji
10-10-2023 (Agnieszka Mietła)
Data publikacji
10-10-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych - Klauzula informacyjna 643,8 KB 10-10-2023 Agnieszka Mietła