Program "Narodowa Strategia Onkologiczna" - zadanie "Doposażenie zakładów radioterapii"


Tablica - dofinansowanie ze środków budżetu państwa

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

 

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Doposażenie zakładów radioterapii" poprzez doposażenie Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii w akcelerator dot. programu "Narodowa Strategia Onkologiczna".

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych.

Zakres rzeczowy inwestycji to zakup akceleratora, jego instalacja, serwis oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu. Zakupywany akcelerator to najnowocześniejsze urządzenie do radioterapii typu liniowy akcelerator medyczny, który posiada:

  • szeroki zakres bezpiecznej realizacji różnorodnych technik teleradioterapii w tym np. VMAT (zaawansowane techniki dynamiczne), DHBI (napromienianie na wstrzymanym oddechu) czy techniki stereotaktyczne,
  • zaawansowane techniki radioterapii z weryfikacją obrazową w tym możliwość wykonania precyzyjnego obrazowania tomograficznego,
  • wysoką dokładność dostarczania dawki w zaplanowane miejsca,
  • systemy bezpieczeństwa i kontroli urządzenia zapewniające pełną kontrolę nad realizacją leczenia.

 

 


Tablica informacyjna o dofinansowaniu

 

 


Data utworzenia
21-06-2022 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
24-06-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
21-06-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony