Realizacja projektu partnerskiego - e-Urologia w województwie Śląskim


e-Urologia w Województwie Śląskim

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

 

 

 

 

Katowickie Centrum Onkologii informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 

Data podpisania umowy partnerskiej: 28.07.2020 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021 r.

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia. Wykorzystanie współpracy z MED HOLDING S.A. zwiększy efektywność realizowanego projektu i wytworzy wartość dodaną. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój e-usług w regionie.

Obecny projekt jest kontynuacją działań KCO w zakresie wdrażania elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego.

W/w projekt przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych realizowanych przez Katowickie Centrum Onkologii.

 

Lider - MED Holding Spółka Akcyjna

Drugi partner – Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

 

 


Data utworzenia
29-07-2020 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
29-07-2020 (Michał Pisula)
Data publikacji
28-07-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony