Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie materiałów szewnych tj. nici chirurgicznych, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu


Postępowanie  o numerze KCO/TP/4/2024  jest prowadzone elektronicznie za pomoca platformy zakupowej MARKETPLANET  pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
25-01-2024 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
25-01-2024
Drukuj (PDF) bieżącej strony