Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


nr sprawy: K.C.O./TP/78/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
12-10-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
12-10-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony