Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie leków, wyrobów med. żywności – 56 Pakietów - nr sprawy KCO/TP/91/2023


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
03-01-2024 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
03-01-2024
Drukuj (PDF) bieżącej strony