postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leku onkologicznego – 1 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/76/2023)


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
19-10-2023 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
19-10-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony