postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leku onkologicznego – 1 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/68/2023)


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
15-09-2023 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
15-09-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony