postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków - 35 Pakietów , oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 32 /2021


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków (zwane w dalszej treści „wyroby medyczne”)  dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na Pakiety od 1 do 35 ujęte w Załączniku Nr 2 do SWZOferta Cenowa.

oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 32 /2021

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- Platforma zakupowa MARKETPLANET: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
27-09-2021 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
27-09-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony