Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych


oznaczenie sprawy: KCO/TP/36/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  


Data utworzenia
28-09-2021 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
28-09-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony