postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie odczynników lab. - 20 Pakietów , oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 29 /2021


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii, w podziale na Pakiety od 1 do 20

oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 29 /2021

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- Platforma zakupowa MARKETPLANET: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
23-08-2021 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
23-08-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony