Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii


oznaczenie sprawy: KCO/TP/33/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet                                                                  


Data utworzenia
16-09-2021 (Agnieszka Gnacik)
Data modyfikacji
16-09-2021 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
16-09-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony