postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na ubezpieczenie Katowickiego Centrum Onkologii


znak sprawy: KCO/TP/38/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiający.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
13-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
13-10-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony