postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowalne - remonty


nr sprawy KCO/TP/37/2021

Postępowanie jest prowadzone   elektronicznie na Platformie zakupowej Marketplanet  pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
12-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data modyfikacji
12-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
12-10-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony