postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowalne - remonty


oznaczenie sprawy: K.C.O./TP/27/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
18-08-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
18-08-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony