postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na przeglądy techniczne, konserwacja i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnic, hydrantów i węży


nr sprawy: K.C.O./TP/40/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET., pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
14-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data modyfikacji
14-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
14-10-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony