postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii


nr sprawy: KCO/TP/39

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
12-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
12-10-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony