Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 215 000 euro na serwis pogwarancyjny wideobronchoskopów i myjni


znak sprawy: K.C.O./TP/20/2023

postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie Marketplanet pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
24-03-2023 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
24-03-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony