Poprawa warunków pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez doposażenie miejsc pracy oraz organizację szkoleń


unia_4logo_f_spoleczny

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Podddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

Poprawa warunków pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez doposażenie miejsc pracy oraz organizację szkoleń.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Katowickiego Centrum Onkologii oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią modernizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków.

 


EFS plakat

 

 


Data utworzenia
27-03-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
29-06-2021 (Michał Pisula)
Data publikacji
27-03-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony