Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Ogłoszenie wyników postępowania (17.05.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą częśc...


Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na odbieranie odpadów oznaczenie sprawy: KCO/PN/28/2018   


Ogłoszenie wyników postępowania

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie gazów medycznych oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 23 /2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)...


Zapraszamy do przetargu

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na odbieranie odpadów oznaczenie sprawy: KCO/PN/28/2018 


Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (29.05.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków 6 Pakietów 


Sprostowanie do zmiany terminu składania ofert (08.05.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie gazów medycznych oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 23 /2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)...


Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (09.05.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznej oznaczenie sprawy: KCO/ PN/ 25 /2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z...


Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (09.05.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 24 /2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., p...


Ogłoszenie wyników postępowania (18.05.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatu RTG diagnostycznego przyłóżkowego dla Katowickiego Centrum Onkologii znak sprawy: K.C.O./PN/ 22 /2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie...


Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (27.04.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą częśc...