Niesklasyfikowane


e-Rejestracja

e-Rejestracja W celu zapisania się na wizytę w Poradni Onkologicznej lub Poradni Lekarza Rodzinnego (POZ) oraz Poradni Diabetologicznej przejdź do strony:https://pormpi.kco.katowice.pl/Account/LogOnDefault Aby zapisać się na wizytę do pozostałych poradni przjedź do strony:https://kmpi.kco.katowice.pl/e-rejestracja            


Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko   Jednostka organizacyjna: Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c ust. 2   Informujemy, że Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą...


Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Katowickie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kco.katowice...


Ochrona Danych Osobowych

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH       Tomasz Duniec   tel. 32 42 00 290     e-mail: iod@kco.katowice.pl                


Regulamin


Polityka prywatności

Polityka prywatności