Staże kierunkowe - wolne miejsca


Katowickie Centrum Onkologii przyjmie lekarzy celem odbycia specjalizacji.

Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych na dzień 24.07.2023:

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca Liczba miejsc szkoleniowych Pozostałe wolne miejsca

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

w dziedzinie chorób wewnętrznych

2

(tylko na dotychczasowych zasadach)

2

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

w dziedzinie chorób wewnętrznych

9

(system dotychczasowy oraz modułowy)

8

Zakład Radioterapii

w dziedzinie radioterapii onkologicznej

8 3

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii

w dziedzinie radioterapii onkologicznej

1

(system modułowy)

1

Oddział Onkologiczny

w dziedzinie onkologii klinicznej (A i D)

9

(system dotychczasowy oraz modułowy)

3
Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Onkologia F (Onkologia Kliniczna)

9

(system modułowy)

5

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

5

(system dotychczasowy oraz modułowy)

1

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

w dziedzinie ginekologii onkologicznej

3

(system modułowy)

0

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

5

(system dotychczasowy oraz modułowy)

0

Oddział Geriatryczny

w dziedzinie geriatrii

4

(system modułowy)

4

Oddział Chorób Płuc

w dziedzinie chorób płuc 

3

(system modułowy)

2

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

4

(system dotychczasowy oraz modułowy)

2

 

Istnieje możliwosc odbycia staży kierunkowych do specjalizacji w wymienionych dziedzinach.

 


Data utworzenia
24-07-2023 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
25-07-2023 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
24-07-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony