Staże kierunkowe - wolne miejsca


Katowickie Centrum Onkologii przyjmie lekarzy celem odbycia specjalizacji.

Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych na dzień 18.02.2024:

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca Liczba miejsc szkoleniowych Pozostałe wolne miejsca

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

5 0

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

w dziedzinie ginekologii onkologicznej

3 0

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

5 0

Oddział Geriatryczny

w dziedzinie geriatrii

4 4

Oddział Chorób Płuc

w dziedzinie chorób płuc

3 1

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

4 0

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

w dziedzinie chorób wewnętrznych

9 8

Zakład Radioterapii

w dziedzinie radioterapii onkologicznej

8 3

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii

w dziedzinie radioterpii onkologicznej

1

(system modułowy)

1

Oddział Onkologiczny

w dziedzinie onkologii klinicznej (Odcinek "A" i "D")

9

(system dotychczasowy i modułowy)

1

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

w dziedzinie onkologii klinicznej (Odcinek "F")

9

(system modułowy)

5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

1 0

 

Istnieje możliwosc odbycia staży kierunkowych do specjalizacji w wymienionych dziedzinach.

 


Data utworzenia
24-07-2023 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
28-02-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
24-07-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony