Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej


Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

 

 

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100

- Wewnętrzny: 228
- Telefon bezpośredni: 32 42 00 228

e-mail: laboratorium@kco.katowice.pl

Adres strony do odbioru wyników: https://zlecenie.kco.katowice.pl/OrderViewer

 


Kierownik Laboratorium: mgr Agnieszka Malcharek
Z-ca Kierownika: mgr Joanna Sadokierska

Telefon: 32 42 00 350

e-mail: laboratorium@kco.katowice.pl

 


Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania:

 • Nieodpłatnie – na podstawie skierowań dla pacjentów Poradni Lekarza Rodzinnego Katowickiego Centrum Onkologii oraz Poradni Specjalistycznych Katowickiego Centrum Onkologii,
 • Odpłatnie – oferujemy możliwość wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów indywidualnych oraz innych jednostek ochrony zdrowia.

 

Zapewniamy:

 • Wysoką jakość badań potwierdzoną pozytywnymi wynikami systematycznie prowadzonej kontroli jakości,
 • Możliwość dostępu do wyników badań w wersji elektronicznej,
 • Krótki czas uzyskania wyników badań,
 • Profesjonalną obsługę i rzetelną informację.

 


Pobieranie materiału do badań:

 • Badania wymagające oznaczenia na czczo (np. glukoza, morfologia, OB, lipidogram - w przypadku oznaczenia lipidogramu wymagany czas od ostatniego posiłku powinien wynosić min. 12 godzin),
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00-11:00,
 • Badania nie wymagające oznaczenia na czczo oraz badania pilne – 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
 • Badania u dzieci poniżej 10 r. ż. – pobieranie krwi żylnej w godzinach porannych od poniedziałku do piątku,
 • Pacjenci niepełnoletni muszą zgłaszać się na pobranie razem z prawnym opiekunem,
  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu pobrania,
 • Przyjmowanie leków, a pobieranie krwi do badań laboratoryjnych – ze względu na możliwy wpływ przyjmowanych leków na wynik badań laboratoryjnych, wskazane jest w części wykonywanych badań skonsultowanie czasu ich wykonania z lekarzem zlecającym badanie (np. oznaczenie żelaza, oznaczenie parametrów układu krzepnięcia, oznaczenia hormonów tarczycy, TSH),
 • Czas oczekiwania na pobranie krwi i wyniki badań w godzinach pracy dyżurowej (15:00–07:00) jest uzależniony od zleceń szpitalnych, które muszą być realizowane w pierwszej kolejności,
 • Istnieje możliwość pobrania krwi w pozycji leżącej u osób ze skłonnościami do omdleń. Osoby te proszone są o poinformowanie o tym lub o ewentualnym stresie związanym z pobraniem przed pobraniem,
 • Zlecenie wykonania krzywej cukrowej (test OGTT 75g) – wymagany czas badania to 2 godziny z koniecznością ciągłego pozostania w Laboratorium,
 • Badania hormonalne – w terminach i warunkach zgodnych z zaleceniem lekarza.Zalecane warunki pobierania badań mikrobiologicznych:

 • Badania mikrobiologiczne – pobieranie materiału od poniedziałku do soboty w godzinach 07:00-13:30,
 • Badania mykologiczne - pobieranie materiału od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-13:00 (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu pobrania badań mykologicznych),
 • Wymazy z nosa, gardła, śluzówki jamy ustnej – w godzinach porannych, na czczo przed umyciem zębów,
 • Personel pracowni nie pobiera materiału z dróg moczowo-płciowych, ran, owrzodzeń i ropni,
 • Posiew moczu – poranna porcja moczu z środkowego strumienia, pobrana do sterylnego pojemnika, dostarczona do Laboratorium do 2 godzin od pobrania,
 • Materiał mikrobiologiczny pobrany na podłoże transportowe przyjmowany jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

 

Warunki dostarczania materiału do badań pobranego poza Laboratorium:

Prosimy o opisanie dostarczanych pojemników z materiałem nazwiskiem i imieniem pacjenta.

 • Mocz do badania ogólnego powinien być oddany rano, po uprzedniej toalecie, ze środkowego strumienia, do odpowiedniego pojemnika (do nabycia w aptece),
 • Mocz do badania u niemowląt i małych dzieci – zebrany do specjalnego woreczka, woreczek zabezpieczony w pojemniku na mocz,
 • W przypadku zlecenia badania wykonywanego z dobowej zbiórki moczu - szczegółowych informacji udzieli personel Laboratorium,
 • Kał do badań pasożytów, lamblii, krwi utajonej – świeży kał pobrany przy pomocy łopatki umieszczonej w pojemniku, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego z kilku miejsc. Próbkę należy dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie, w przypadku dłuższego przechowywania powinien znajdować się w lodówce,
 • Plwocina w kierunku prątków gruźlicy – dostarczyć od poniedziałku do czwartku - szczegółowych informacji udzieli personel Laboratorium.
Odbiór wyników:

 • Dla pacjentów ambulatoryjnych istnieje możliwość dostępu do wyników badań w wersji elektronicznej,
 • Wyniki badań podstawowych – do odebrania tego samego dnia po godzinie 15:00,
 • Wyniki badań specjalistycznych – czas oczekiwania zależny jest od rodzaju badania – informacja podczas rejestracji zlecenia,
 • Wyniki badań pacjentów kierowanych z Poradni Katowickiego Centrum Onkologii przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich Poradni.

 


PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

Telefon: 32 42 00 203
laboratorium@kco.katowice.pl

 

Pracownia Mikrobiologii wykonuje badania mikrobiologiczne i mykologiczne na potrzeby pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

Zakres badań:

 • Posiewy materiałów z górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • Posiewy z dróg moczowo-płciowych,
 • Posiew moczu,
 • Posiewy z ran i zmian skórnych,
 • Wykrywanie toksyn A/B Clostridium difficile w kale,
 • Badania w kierunku nużeńca,
 • Badania w kierunku dermatofitów,
 • Szybki test na obecność paciorkowca (Streptococcus pyogenes) z wymazu z gardła.
PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ, BANK KRWI

Kierownik Pracowni: mgr Patrycja Kowalczyk
Telefon: 32 42 00 360
laboratorium@kco.katowice.pl

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej całodobowo wykonuje badania na potrzeby pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych. Bank Krwi zapewnia niezwłoczny dostęp do składników krwi dla pacjentów oddziałów szpitalnych.

Zakres badań:

 • Oznaczenie grupy krwi,
 • Oznaczenie grup krwi do trwałej ewidencji – karta identyfikacyjna grupy krwi,
 • Próba zgodności serologicznej przed przetoczeniem składnika krwi,
 • Badanie przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych u kobiet w ciąży,
 • Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego matczyno-płodowego,
 • Ocena ilościowa przecieku płodowo matczynego metodą mikroskopową Kleihaurea-Betke.

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA GRUPY KRWI

Trwały dokument potwierdzający grupę krwi. Karta ma format dowodu osobistego i spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią.

Dlaczego warto zawsze mieć przy sobie KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI?

 • Dla własnego bezpieczeństwa – w nagłych wypadkach, gdy o przeżyciu decyduje czas, posiadanie Karty może uratować życie, pozwalając na natychmiastowe przetoczenie krwi,
 • Dla oszczędności czasu i pieniędzy – Karta pozwala udokumentować grupę krwi w czasie pobytu w szpitalu, podczas ciąży – bez konieczności wielokrotnego powtarzania oznaczeń.

Do otrzymania Karty niezbędne są:

 • Dowód osobisty,
 • 2 wyniki badania grupy krwi (przynajmniej jedno oznaczenie wykonane w naszej pracowni, drugim wynikiem może być oryginał z innego laboratorium).

Do odbioru Karty wymagany jest dowód osobisty

 • Czas oczekiwania – do 72 godzin
 • Cena:
  • jedno oznaczenie grupy krwi+KARTA - 40 zł
  • dwa oznaczenia grupy krwi+KARTA - 70 zł

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA GRUPY KRWI – wzór

Wzór karty identyfikacyjnej grupy krwi

 

OCENA PRZECIEKU PŁODOWO MATCZYNEGO, TEST KLEIHAUERA BETKE

Wskazania do wykonania badania:

 • w przypadkach zdarzeń potencjalnie zagrażających uodpornieniem matki (szczególnie RhD ujemnej) np.: amniocenteza, kordocenteza, krwawienie z dróg rodnych, uraz brzucha, poronienie,
 • wykrywanie i różnicowanie przyczyn niedokrwistości płodu/noworodka,
 • wyjaśnienie przyczyny śmierci płodu,
 • ustalenie skutecznej dawki immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu serologicznego w zakresie antygenu D, dla matek RhD ujemnych, które urodzą dzieci RhD dodatnie, w przypadkach, gdy objętość krwinek płodu po porodzie przekracza zabezpieczenie przez standardową dawkę Ig anty-RhD.

Koszt całkowity badania: 100 zł
Czas oczekiwania na wynik: do 72 godzin

 


Dodatkowe materiały:

Personel Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Personel Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
16-04-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony