Oddział Chorób Płuc


Personel Oddziału Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

 

TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 100 

- Prowadzący Oddział: wewnętrzny 242, nr bezpośredni 32 42 00 242 
- Dyżurki lekarskie: wewnętrzne 212, 214, nr bezpośredni 32 42 00 212, 32 42 00 214 
- Dyżurka pielęgniarek: wewnętrzny 205, nr bezpośredni 32 42 00 205 
- Dyżurka pielęgniarki oddziałowej: wewnętrzny 247, nr bezpośredni 32 42 00 247 


Prowadzący Oddział:

 • lek. med. Jolanta Serafin-Bromblik - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych


Lekarze:

 • dr n. med. Ewa Pasko - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog
 • lek. med. Magdalena Lalik - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Jan Choromański - lekarz chorób płuc
 • lek. med. Elwira Bednarczyk-Chrapońska - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Witold Piekorz - lekarz chorób płuc
 • lek. med. Maciej Chodorowski - lekarz chorób wewnętrznych


Pielęgniarka Koordynująca:

 • p. o. mgr Justyna Starczyk

 


Oddział Chorób Płuc służy pacjentom w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. 

Zajmujemy się głównie szybką diagnostyką chorób nowotworowych układu oddechowego, ustalamy rozpoznanie patomorfologiczne i stopień zaawansowania choroby, a następnie kierujemy pacjenta do dalszego leczenia w Oddziałach Onkologicznych i Zakładzie Radioterapii tutejszego Centrum. Do innych schorzeń diagnozowanych u nas należą m.in. POCHP, astma oskrzelowa, zapalenie płuc, obturacyjny bezdech senny, choroby śródmiąższowe płuc, np. sarkoidoza. 

W ramach diagnostyki w Oddziale istnieje możliwość wykonania m.in.:

 • badań czynnościowych układu oddechowego
 • badań polisomnograficznych, wykorzystywanych w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego
 • wideobronchoskopii
 • przezoskrzelowej aspiracyjnej biopsji igłowej (TBNA)
 • ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej z biopsją śródpiersia (EBUS)
 • nakłucia jamy opłucnej

Celem zapewnienia optymalnej, szybkiej diagnostyki, współpracujemy z Pracowniami tutejszego Centrum, tj. Pracownią Diagnostyki Obrazowej (Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego), Pracownią USG, Laboratorium Diagnostycznym, Oddziałem Torakochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Zakopanem, Pracownią Histopatologii wykonującą pełen panel badań cytologicznych i histopatologicznych, a także wieloma wysokiej klasy specjalistami z dziedziny chorób płuc i innych. 

Po zakończonej u nas hospitalizacji, pacjent może kontynuować leczenie pod opieką Przyszpitalnej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. 

W naszym Oddziale istnieje możliwość odbywania staży specjalizacyjnych w zakresie chorób płuc w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 


Dodatkowe materiały:

Personel Oddziału Chorób Płuc Oddział Chorób Płuc Oddział Chorób Płuc Oddział Chorób Płuc Personel Oddziału Chorób Płuc


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-03-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
14-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony