17 września - Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta


Tekst - mgr Stanisław Iwańczak - Absolwent Śląskiej Akademii medycznej Wydział Farmacji Oddział Analityki Medycznej rocznik 1989, diagnosta laboratoryjny. W Katowickiem Centrum Onkologii pracuje od 20 lat, pełniąc funkcje Zarządzającego Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej w latach 1999-2018 oraz Zastępcy Kierownika Laboratorium w okresie 2018-2019. Od 01.09.2019 został powołany przez Dyrektora Naczelnego KCO na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Pacjentów.

 


Katowickie Centrum Onkologii prawdopodobnie jest pierwszym szpitalem w Polsce, który nadał zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pacjenta tak wysoki priorytet poprzez powołanie dedykowanego
Pełnomocnika w tym zakresie.

 
 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Pacjentów to odpowiednik

Patient Safety Officer lub Patient Safety Specialist,

bardzo ważnej funkcji związanej z bezpieczeństwem pacjentów

w szpitalach wielu krajów Europy i świata.

 

Rolą Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Pacjentów jest promowanie zagadnień bezpieczeństwa pacjentów poprzez szkolenie personelu, wdrażanie sprawdzonych na świecie metod zwiększających bezpieczeństwo pacjenta. Bardzo ważnym zadaniem jest koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa pacjenta z Pełnomocnikiem Dyrektora Systemów Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnikiem ds. Akredytacji, działem epidemiologii oraz laboratorium. Kolejnym zadaniem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem nowych technologii.

Dodatkowym obszarem pracy jest kontakt z pacjentami, których zaangażowanie jest uznawane za integralną część opieki zdrowotnej i kluczowy element ich bezpieczeństwa. W celu efektywnej pracy konieczny jest bezpośredni kontakt z nielicznymi w Polsce osobami znającymi zarówno aspekt teoretyczny, jak i posiadającymi praktyczne umiejętności ich wdrożenia, a także stała łączność poprzez media społecznościowe z specjalistami z tego zakresu na świecie. Interdyscyplinarność zadań związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa pacjenta wymaga doskonałej komunikacji, właściwego podziału zadań oraz wyraźnego określenia ról i obowiązków. Dlatego umiejętność rozmowy, słuchania, to bardzo ważny element pracy osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pacjenta.

Katowickie Centrum Onkologii od kilkunastu lat rozwija systemy zarządzania jakością, w roku 2018 uzyskało certyfikat akredytacyjny, wprowadza nowe technologie. Wszystkie podejmowane z inicjatywy dyrekcji szpitala działania przy dużym zaangażowaniu personelu sprawiają, że jakość opieki w szpitalu stoi na wysokim poziomie. Katowickie Centrum Onkologii w wielu obszarach opieki zdrowia jest pionierem i również w zakresie bezpieczeństwa pacjenta podejmuje takie wyzwanie.

 
 

Mówiąc o bezpieczeństwie pacjentów, naprawdę mówimy o tym, w jaki sposób szpitale chronią swoich pacjentów przed błędami, urazami, wypadkami i infekcjami.

 

Chociaż opieka zdrowotna stała się bardziej skuteczna, stała się również bardziej złożona, z większym wykorzystaniem nowych technologii, leków i terapii. Leczymy starszych i chorych pacjentów, którzy często cierpią na poważne choroby współistniejące, wymagające coraz trudniejszych decyzji dotyczących priorytetów opieki zdrowotnej. Rosnąca presja ekonomiczna na systemy opieki zdrowotnej często prowadzi do przeciążenia środowisk opieki zdrowotnej. Z tego powodu bardzo ważne jest poszukiwanie sposobów zmniejszenia ryzyka. Szacunki pokazują że 1 na 10 pacjentów zostaje poszkodowany podczas opieki szpitalnej. Szkody mogą być spowodowane szeregiem zdarzeń niepożądanych, a prawie 50% uważa się za możliwe do uniknięcia. Szkody dla pcjenta występują zarówno w poradniach lekarza rodzinnego, poradniach specjalistycznych, jak również w szpitalu. Do najczęstszych rodzajów błędów należą zdarzenia niepożądane związane z lekami, nieprawidłowa lub opóźniona diagnoza, zakażenia związane z opieką zdrowia, błędy związane z identyfikacją pacjenta, odleżyny, upadki pacjentów, powikłania po operacji.


Dostrzeganie tych zagrożeń to pierwszy warunek budowy bezpieczniejszej opieki, drugi to system uczenia się na błędach, bardzo ważna jest kultura bezpieczeństwa w szpitalu, poradni, która zachęca do zgłaszania błędów, wyciągania wniosków oraz tworzy środowisko wolne od winy i kary, trzeci to odpowiedzialny personel znający zarówno zagrożenia, jak również skuteczne metody ich redukcji, zaangażowanie pacjenta w proces diagnostyki i leczenia to kolejny bardzo ważny element budowy bezpieczeństwa pacjenta, taką funkcję w wielu sytuacjach pełni najbliższa rodzina, opiekunowie pacjenta.

Jak ważnym wyzwaniem jest bezpieczeństwo pacjentów świadczy zaangażowanie Światowej Organizacji Zdrowia. Na siedemdziesiątym drugim Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2019 roku wskazała bezpieczeństwo pacjentów jako globalny priorytet zdrowotny, ustanawiając jednocześnie 17 września jako obchodzony co roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta.

 


Artykuł pochodzi z nr 3(7) 2019 kwartalnika KCO dla Pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii.
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów publikacji bez zgody Katowickiego Centrum Onkologii jest zabronione.

Data utworzenia
03-09-2020 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
03-09-2020 (Michał Pisula)
Data publikacji
03-09-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony