Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym

nr sprawy: K.C.O./TP/80/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

nr sprawy: K.C.O./TP/78/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie PN na zakup i dostarczanie produktów leczniczych- płynów infuzyjnych, żywienia klinicznego oraz płynów do hemofiltracji- 53 Pakiety

nr sprawy KCO/PN/72/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  


Dot. postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków – 37 Pakietów (nr sprawy KCO/TP/73/2022)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o wartości poniżej 215 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów szewnych, tj. nici chirurgicznych

nr sprawy K.C.O./TP/64/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków onkologicznych, leków i wyrobów medycznych – 6 Pakietów - nr sprawy KCO/PN/63/2022

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków onkologicznych, leków - 4 Pakiety - nr sprawy KCO/PN/60/2022

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na transport zwłok pacjentów zmarłych w Katowickim Centrum Onkologii

nr sprawy: K.C.O./TP/62/2022 postępowanie jest prowadzone elektroniczne na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie leków – 12 Pakietów (nr sprawy KCO/TP/58/2022)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej w czynnych obiektach Katowickiego Centrum Onkologii

nr sprawy: K.C.O./TP/61/2022  postępowanie jest prowadzone elektroniczne na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet