Usługa konserwacji, przeglądów i serwisu drzwi automatycznych w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii


Nr postępowania  K.C.O./TP/70/2023

Postępowanie jest prowadzone  elektronicznie  poprzez platformę zakupową Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
13-09-2023 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
13-09-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony