TP bez negocjacji na zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych oraz dzierżawa analiz. serologicznego wraz z serwisem analizatora (nr sprawy KCO/TP/96/2022)


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
09-12-2022 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
09-12-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony