Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych


oznaczenie sprawy: KCO/TP/94/2022 postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
28-11-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
28-11-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony