Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych – 14 Pakietów - nr sprawy KCO/TP/86/2023


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
30-11-2023 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
30-11-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony