Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie leków, wyrobów med. żywności – 18 Pakietów - nr sprawy KCO/TP/7/2024


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
20-02-2024 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
20-02-2024
Drukuj (PDF) bieżącej strony