Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie worków foliowych


Nr sprawy: KCO/PN/84/2022

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
21-10-2022 (Justyna Pugaczew-Jamrozik)
Data publikacji
21-10-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony