postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leki onkolo. i leki – 3 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/73/2023)


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
22-09-2023 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
22-09-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony