Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oferta Nr 23/2020 z dnia 27 listopada 2020r


OFERTA PRACY nr 23/2020 z dnia 27 listopada 2020r

_____________________________________________________________________________________

Katowickie Centrum Onkologii

zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy

 do pracy w Dziale Anestezjologii/Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe pielęgniarskie: wyższe lub średnie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.

Umiejętności:

 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 23/2020”
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie
 • Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko z dopiskiem „Oferta pracy Nr 23/2020” prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice lub elektronicznie e-mail szpital@kco.katowice.pl

Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).

Niekompletne, źle wypełnione dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Katowickie Centrum Onkologii skontaktuje się telefonicznie z osobami wyłonionymi w procesie rekrutacji.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.

                         Postępowanie zakończone

 


Data utworzenia
27-11-2020 (Izabela Olszówka)
Data modyfikacji
03-04-2023 (Mariola Bylina)
Data publikacji
27-11-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Klauzula informacyjna,kwestionariusz osobowy, oświadczenie o poufności 83,5 KB 27-11-2020 Izabela Olszówka