OFERTA PRACY nr 21/2019 z dnia 23.07.2019 r.


KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

zatrudni

położne

do pracy w Oddziałach

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe w zakresie położnictwa,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy oraz posiadanie specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych.

Umiejętności:

  • planowania i organizowania pracy własnej,
  • pracy indywidualnej oraz w zespole,
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Wymagane dokumenty:

  • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem „Oferta pracy Nr 21/2019 na stanowisko: położnej”
  • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z podpisanymi: klauzulą informacyjną oraz załączonym oświadczeniem,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze.

Dokumenty aplikacyjne, prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26    40-074 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii ul. Raciborska 26.

Niekompletne wypełnione dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefonicznie.


Data utworzenia
25-07-2019 (Monika Kocjan)
Data modyfikacji
13-09-2019 (Monika Kocjan)
Data publikacji
25-07-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 kwestionariusz, klauzula 90,5 KB 13-09-2019 Monika Kocjan