Oferta pracy nr 2018/26


Katowickie Centrum Onkologii
nawiąże współpracę
z lekarzem specjalistą z neonatologii
w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne,
aktualne prawo wykonywania zawodu,
specjalizacja w zakresie neonatologii

Wymagane dokumenty:
podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 26/2018”
wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z podpisanymi: klauzulą informacyjną oraz załączonymi oświadczeniami,kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,kserokopia specjalizacji,kserokopię prawa wykonywania zawodu.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko lekarza w Oddziale Neonatologicznym prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26.Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).
W przypadku braku złożenia „Oświadczenia o zgodnie na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6-ciu miesięcy”, po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.

 

 

 

 

 


Data utworzenia
10-08-2018 (Izabela Olszówka)
Data modyfikacji
21-09-2018 (Izabela Olszówka)
Data publikacji
21-09-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Kwestionariusz,informacja, oświadczenia 52 KB 10-08-2018 Izabela Olszówka