Oferta pracy 32/2018


Katowickie Centrum Onkologii
pilnie zatrudni

Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii
w Dziale Anestezjologii: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne,
aktualne prawo wykonywania zawodu,
specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Wymagane dokumenty:
podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 32/2018”
wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
się o zatrudnienie wraz z podpisanymi: klauzulą informacyjną oraz załączonymi oświadczeniami,
kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
kserokopia specjalizacji,
kserokopię prawa wykonywania zawodu.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko lekarza w Dziale Anestezjologii: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice lub składać osobiście
w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26.
Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).
W przypadku braku złożenia „Oświadczenia o zgodnie na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej
jednak niż przez okres 6-ciu miesięcy”, po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne
będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie
rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.

 

 

 

 


Data utworzenia
02-10-2018 (Izabela Olszówka)
Data modyfikacji
02-10-2018 (Izabela Olszówka)
Data publikacji
02-10-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna oraz oświadczenia a 52 KB 02-10-2018 Izabela Olszówka