Dot. postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków – 37 Pakietów (nr sprawy KCO/TP/73/2022)


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
26-09-2022 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
26-09-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony