PrzetargiPrzetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie Immunoglobulin ludzkich anty D


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie fabrycznie nowych komputerów z monitorami dla Katowickiego Centrum Onkologii


przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków onkologicznych 6 Pakietów


przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leku Cabozantinibum


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii


Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń oddziału onkologicznego dla potrzeb Ambulatorium Chemioterapii

Przebudowa pomieszczeń oddziału onkologicznego (1. piętro budynku głównego KCO) i łącznika pomiędzy Centralną Izbą Przyjęć a budynkiem głównym, przy ul. Raciborskiej 27, na działce nr 6, dla potrzeb Ambulatorium Chemioterapii KCO/PN/38/2018


Ogłoszenie wyników postępowania (13.07.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro na zakup i dostarczanie leków 256 Pakietów oznaczenie sprawy: KCO/PN/09/2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – zwan...


Ogłoszenie wyników postępowania (10.07.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej oraz klisz rentgenowskich i odczynników fotochemicznych wywoływacza i utrwalacza do zdjęć rentgenowskich do...


Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (13.07.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny sprzętu do sterylizacji znak sprawy: K.C.O./PN/ 31 /2018  Dodatkowe materiały: zmiana terminu składani ofert 02.07.2018 zapytania 05.07.2018 kwota na sfinansowanie zamówien...


Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (11.07.2018)

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu/ aparatury medycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii znak sprawy: K.C.O./PN / 32 /2018  Dodatkowe materiały: zmiana terminu sładania ofert 02.07.2018 zapy...