Przetargi

2017-06-09
Zapytania do SIWZ - 21.06.2016
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie igieł medycznych
2017-06-09
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (22.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, głasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej
2017-06-06
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie prac konserwatorskich rzeźby "Wiktoria rzucająca wieniec" znajdującej się na posesji Szpitala w ramach dofinansowania przez Miasto Katowice realizacji zadania pn. "Katowickie Centrum Onkologii – prace konserwatorskie rzeźby Wiktoria rzucająca wieniec"
2017-06-06
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (14.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup, dostarczanie i montaż generatora dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella
2017-06-06
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (19.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie akcesoriów do napromieniania pacjentów
2017-05-24
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii
2017-05-23
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (05.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
2017-05-12
Ogłoszenie wyników postępowania (12.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane - remonty w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii
2017-05-09
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (21.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 EURO na budowę czwartej sali operacyjnej hybrydowej "pod klucz", w obrębie Bloku Operacyjnego budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27
2017-04-28
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (09.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na utworzenie platformy biochemiczno-immunochemicznej poprzez dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników biochemicznych i immunochemicznych, materiałów kontrolnych i kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z serwisem systemu
2017-04-20
Ogłoszenie wyników postępowania (12.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków 22 Pakiety
2017-04-07
Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (14.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na dostawę, montaż i uruchomienie systemu angiografu w Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii
2017-02-28
Plan zamówień publicznych na 2017 rok

2017-02-09
Sprostowanie ogłoszenie wyników postępowania (20.06.2017)
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na zakup i dostarczanie leków 300 Pakietów


W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by