Katowickie Centrum Onkologii
Zarząd
Organy i Struktura
Statut
Związki Zawodowe
Przetargi
Informacje nieudostępnione
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy ...
 
Obsługa biuletynu
Opiekun strony
Statystyki
Dostęp do informacji publicznej
Ogólne zasady udostępniania informacji publicznej
Majątek, którym dysponuje Centrum
Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
Przechowywanie akt osobowych byłych pracowników ZOZ
Informacje dla pacjentów
Rodzaj działalności leczniczej
Zakres udzielanych świadczeń
Cenniki

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26,
40-074 Katowice
http://www.kco.katowice.pl
e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Centrala 32 42 00 100
32 251 52 31 do 34
32 251 90 24
Sekretariat 32 251 17 61
32 205 09 91 do 92
32 251 45 33 - fax
 

Funkcje organu założycielskiego dla Katowickiego Centrum Onkologii pełni Województwo Śląskie.

Nadzór nad działalnością Katowickiego Centrum Onkologii sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 © 2016 Katowickie Centrum Onkologii